Phng Php t hc ting Trung hiu qu ti Trung tm ting Trung Avika

From Fake News
Revision as of 03:57, 28 January 2021 by Ottersmash6 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Phương Pháp tự học tiếng Trung hiệu quả, tại Trung tâm tiếng Trung Avika cùng các thầy cô bản ngữ, nâng cao khả năng giao tiếp và ngữ điệu chuẩn, nhanh chóng. Địa chỉ: Tòa nhà số 14 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội - 11500. tự học tiếng trung tại nhà miễn phí : 0981.836.860. Email: [email protected] Website