Difference between revisions of "TnhTP"

From Fake News
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
PH&Iacute; THAM KHẢO<br />THANH TO&Aacute;N AN TO&Agrave;N<br />THANH TO&Aacute;N ONLINE<br />Đặt hoa online quận 2<br />Đặt hoa online quận 2 gi&aacute; rẻ - giao tận nh&agrave;<br />Bạn vừa muốn c&oacute; hoa đẹp, chất lượng v&agrave; gi&aacute; rẻ. Đồng thời, bạn muốn hoa được giao đến tận nh&agrave;. H&atilde;y đến với Điện hoa 24 giờ để đặt hoa online quận 2 gi&aacute; rẻ - giao tận nh&agrave; n&agrave;o.<br />Đặt hoa online quận 2 gi&aacute; rẻ<br />Điện hoa 24 giờ chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mẫu hoa đẹp v&agrave; chất lượng d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn.<br />Những thiết kế của ch&uacute;ng t&ocirc;i được thực hiện bằng sự chỉn chu v&agrave; cẩn thận nhất của người thợ.<br />Để gi&uacute;p tấm l&ograve;ng, t&igrave;nh cảm của bạn gửi đến người th&acirc;n y&ecirc;u trọn vẹn, Điện hoa 24 giờ mang tới bộ sưu tập hoa với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br />Sự đa dạng về mẫu hoa c&ugrave;ng gi&aacute; th&agrave;nh sản phẩm gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn thiết kế ph&ugrave; hợp với điều kiện t&agrave;i ch&iacute;nh của m&igrave;nh.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c mẫu hoa với gi&aacute; chỉ từ v&agrave;i trăm ngh&igrave;n đến v&agrave;i triệu đồng.<br />D&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều tiền, bạn vẫn c&oacute; thể đặt hoa đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa để tặng cho người th&acirc;n, bạn b&egrave;.<br />H&atilde;y nhanh tay đặt ngay !<br />Một số mẫu hoa đẹp v&agrave; sang trọng với gi&aacute; rẻ:<br />B&oacute; hoa gi&aacute; rẻ<br />B&oacute; hoa hồng đỏ thể hiện cho sự nồng n&agrave;n trong t&igrave;nh y&ecirc;u.<br />Một m&oacute;n qu&agrave; tuy nhỏ nhắn nhưng chứa đựng trọn vẹn cảm x&uacute;c của bạn muốn b&agrave;y tỏ với đối phương.<br />H&atilde;y d&agrave;nh m&oacute;n qu&agrave; n&agrave;y cho người y&ecirc;u trong ng&agrave;y sinh nhật hoặc valentine nh&eacute;.<br />B&oacute; hoa sen hồng tuyệt đẹp bạn c&oacute; thể lựa chọn trong nhiều dịp kh&aacute;c nhau.<br /> [https://dienhoa24gio.net/gia-bo-hoa-cam-tu-cau-loai-hoa-tao-nha Gi&aacute; b&oacute; hoa cẩm t&uacute; cầu] cho người y&ecirc;u với lời tỏ b&agrave;y về t&igrave;nh y&ecirc;u trong s&aacute;ng v&agrave; bền chặt.<br />Tặng cho cha mẹ với tấm l&ograve;ng hiếu thảo v&agrave; b&aacute;o hiếu.<br />Tặng cho bạn b&egrave; nhằm t&ocirc;n vinh sự duy&ecirc;n d&aacute;ng v&agrave; đằm thắm của c&ocirc; g&aacute;i.<br />Thiết kế ấn tượng n&agrave;y c&oacute; sự kết hợp của ly hồng v&agrave; c&uacute;c họa mi v&agrave;ng.<br />Ly hồng thể hiện cho sự vui vẻ v&agrave; đầy sức sống.<br />C&uacute;c họa mi v&agrave;ng tượng trưng cho sự trong s&aacute;ng v&agrave; giản dị.<br />Sự h&ograve;a quyện kh&eacute;o l&eacute;o của hai lo&agrave;i hoa, hai sắc hoa tạo n&ecirc;n sản phẩm &yacute; nghĩa tặng cho người y&ecirc;u, bạn b&egrave; trong những dịp đặc biệt.<br />Một lẵng hoa tuyệt đẹp xứng đ&aacute;ng để bạn đặt hoa online quận 2 nh&acirc;n ng&agrave;y khai trương hồng ph&aacute;t.<br />Sản phẩm được thiết kế từ hoa đồng tiền, hoa hồng v&agrave; hoa hồng m&ocirc;n.<br />Sắc đỏ, sắc hồng được lựa chọn nhằm thể hiện cho sự khởi sắc v&agrave; th&agrave;nh đạt.<br /> [https://aloanhoi.com/co-bao-nhieu-cach-lam-chan-may/ c&oacute; bao nhi&ecirc;u c&aacute;ch l&agrave;m ch&acirc;n m&agrave;y] lo&agrave;i hoa đẹp v&agrave; sang tượng trưng cho ph&uacute; qu&yacute; v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng gi&uacute;p ng&agrave;y khai trương được trọn vẹn.<br />M&agrave;u v&agrave;ng ho&agrave;ng gia v&agrave; sang trọng được lựa chọn để tạo n&ecirc;n thiết kế ch&uacute;c mừng khai trương ấn tượng.<br />Sắc v&agrave;ng đến từ hoa đồng tiền, hoa ly v&agrave; hoa lan tượng trưng cho sự vui vẻ v&agrave; đầy đủ.<br />Lẵng hoa ph&ugrave; hợp để gửi tặng ng&agrave;y mở cửa h&agrave;ng thuận lợi v&agrave; may mắn.<br />Điện hoa 24 giờ giao hoa online tận nh&agrave;<br />Hoa online l&agrave; một dịch vụ độc đ&aacute;o của Điện hoa 24 giờ<br />Bạn kh&ocirc;ng chỉ được đặt hoa qua điện thoại m&agrave; c&ograve;n được giao tận nơi nhanh ch&oacute;ng, ch&iacute;nh x&aacute;c.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết gửi hoa đến đ&uacute;ng địa chỉ v&agrave; thời gian m&agrave; bạn y&ecirc;u cầu.<br />Để gi&uacute;p y&ecirc;u thương của bạn đến với người nhận trọn vẹn, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận giao hoa đến c&aacute;c địa chỉ tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 2, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.<br />Từ phường An Kh&aacute;nh, An Lợi Đ&ocirc;ng, An Ph&uacute; đến phường B&igrave;nh An, B&igrave;nh Kh&aacute;nh, B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, B&igrave;nh Trưng T&acirc;y, từ phường C&aacute;t L&aacute;i đến phường Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thi&ecirc;m, chỉ cần bạn muốn, hoa sẽ được giao tận tay người nhận ch&iacute;nh x&aacute;c.<br />Trong v&ograve;ng 2h, người th&acirc;n y&ecirc;u của bạn sẽ được nhận những m&oacute;n qu&agrave; đầy y&ecirc;u thương v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh.<br />Nhanh tay gọi ngay 0937.15.32.62 - 0917.386.059 - 0902.615.078.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp nhận đơn h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh trọn vẹn.<br />Điện hoa 24 giờ gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt hoa online quận 2 gi&aacute; rẻ, giao tận nh&agrave; trong 2h.<br />Lượt xem : 127<br />Dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; uy t&iacute;n<br />nhất.<br />Gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp nhất.<br />QUYỀN LỢI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG<br />- Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; kh&aacute;ch được bảo mật an to&agrave;n khi đặt h&agrave;ng tr&ecirc;n điện hoa 24h.<br />- GIAO HOA KHẮP CẢ NƯỚC CHỈ TỪ 2 H ĐẾN 3H.<br />- Giảm gi&aacute; khi đặt h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cũ.<br />- Cam kết vận chuyển đ&uacute;ng thời gian theo đơn đặt h&agrave;ng.<br />- Đơn h&agrave;ng của qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể thay đổi, trả lại theo quy đinh.<br />- C&Oacute; H&Oacute;A ĐƠN ĐỎ CHO C&Ocirc;NG TY.<br />- Thanh to&aacute;n đơn h&agrave;ng với nhiều phương thức kh&aacute;c nhau.<br />Những c&acirc;u hỏi thường gặp<br />❖ Dịch Vụ Điện Hoa ( Giao Hoa Tận Nơi ) Nhanh Ch&oacute;ng, Gi&aacute; Rẻ<br />Bạn chỉ việc đặt hoa online hoặc kết nối zalo, viber gửi th&ocirc;ng tin nhận hoa , ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao tận nơi cho bạn.<br />❖ 999 Mẫu Hoa Đẹp, Chuy&ecirc;n Nghiệp Rẻ Đẹp Sang Ấn Tượng<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n học hỏi với xu hướng hoa đẹp sang trọng, được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất. v&agrave; thiết kế mẫu đẹp ấn tượng, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp dễ lựa chọn ph&ugrave; hợp nhất. [https://dienhoa24gio.net/gia-bo-hoa-cam-tu-cau-loai-hoa-tao-nha Gi&aacute; b&oacute; hoa cẩm t&uacute; cầu] c&aacute;ch hiện đại v&agrave; độc đ&aacute;o nhất<br />❖ C&oacute; H&oacute;a Đơn Đỏ VAT<br />Cung cấp hoa đơn điện tử VAT cho c&ocirc;ng ty n&agrave;o cần mua hoa c&oacute; hoa đơn đỏ, hỗ trợ ghi th&ecirc;m v&agrave;o hoa đơn nhiều hoa<br />❖ Shop hoa đẹp nhiều Loại hoa nhất tỉnh<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối hoa sỉ đ&agrave; lạt v&agrave; nhiều hoa nhập khẩu cho to&agrave;n tỉnh. Chuy&ecirc;n cung cấp hoa cho c&aacute;c cơ quan ban ng&agrave;nh sử dụng hoa định kỳ từ ch&uacute;ng t&ocirc;i<br />❖ H&Igrave;NH THỨC THANH TO&Aacute;N LINH HOẠT<br />Ở trong nước : Trực tiếp tiền mặt hoặc Chuyển Khoản<br />Ở nước ngo&agrave;i : Thanh to&aacute;n Western Union, Moneygram, Kiều Hối<br />❖ HOA TƯƠI L&Acirc;U ( 3-5 NG&Agrave;Y ), DỊCH VỤ TẶNG HOA BẤT NGỜ<br />Hoa được lựa chọn kỹ v&agrave; trau truốt cẩn thận n&ecirc;n hoa tươi được l&acirc;u tr&ecirc;n 3 ng&agrave;y.<br />Bạn cần d&ugrave;ng dịch vụ tặng hoa bất ngờ, shop sẽ tặng hoa bất ngờ<br />19004537<br />Văn ph&ograve;ng điều h&agrave;nh:<br />To&agrave; nh&agrave; VisTa Phường An Ph&uacute;, Quận 2, Tp.Hồ Ch&iacute; Minh<br />ĐT: 0937.153262 (7h00-21h00)<br />0917.386.059 (Gọi 24/7)<br />0169.669.6669 (Quản l&yacute;)<br />Ch&iacute; nh&aacute;nh Tp.Hồ Ch&iacute; Minh:<br />Shop hoa Tươi DienHoa24gio 99 Nguyễn Hữu Cảnh, B&igrave;nh Thạnh (Gần ng&atilde; tư The Manor ) ĐT:0917.386.059<br />Miễn ph&iacute; giao hoa tr&ecirc;n địa b&agrave;n : Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7, Q.8, Q10, Q.11, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, Q.B&igrave;nh Thạnh, Q.Ph&uacute; Nhuận, Q.T&acirc;n Ph&uacute;, Q.G&ograve; Vấp....C&aacute;c quận kh&aacute;c vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ<br />Shop hoa Q.Đống Đa,140 Hồ T&ugrave;ng Mậu ĐT:0937.153262<br />Miễn ph&iacute; giao hoa tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội: Ba Đ&igrave;nh, Ho&agrave;n Kiếm, Hai B&agrave; Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xu&acirc;n, Ho&agrave;ng Mai. C&aacute;c quận kh&aacute;c vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.<br />Huế: 23 Bến Ngh&eacute;<br />B&igrave;nh Dương: 368 Trần Hưng Đạo<br />Bi&ecirc;n Ho&agrave;: 156A Nguyễn Văn Hoa<br />Ki&ecirc;n Giang: 436 Nguyễn Trung Trực<br />Shop hoa 416 N&uacute;i Th&agrave;nh (Gần ng&atilde; tư ) ĐT:0937153262<br />Miễn ph&iacute; giao hoa tr&ecirc;n địa b&agrave;n Tp.Đ&agrave; Nẵng....C&aacute;c quận kh&aacute;c vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ
+


Revision as of 12:50, 29 March 2021

Bắc Giang
Bình Thuận
Đăk Nông
Điện Biên
Đá»ng Nai
Gia Lai
HÃ Giang
HÃ Nam
Hậu Giang
Huế
Kiên Giang
Kon Tum
Lạng Sơn
Phí giao hàng :0 VND
PHÍ THAM KHẢ
THANH TOÁN AN TOÀN
Thanh toán an toàn với ATM
Thanh toán an toàn với Paypal
Thanh toán an toàn với Nganluong
THANH TOÁN ONLINE
1. Qua cổng thanh toán Onepay
2. Thanh toán với Visa, Mastercard
3. Qua cổng thanh toán Paypal
Đáº.t hoa online toàn quốc
Đáº.t hoa online toàn quốc giao hoa tận nÆ¡i 2h
Bạn muốn gá»­i táº.ng người thân yêu món quà ý nghÄ©a nhân ngày Ä‘áº.c biệt. Bạn muốn gá»­i hoa yêu thÆ°Æ¡ng đến bạn bè để chúc mừng niềm vui cùng họ. Hãy đến vá»›i Điện hoa 24 giờ để Ä‘áº.t hoa online toàn quốc bất cứ khi nà bạn muốn nÃ
Hoa online toàn quốc đẹp, sang
Hoa chính là má»t phần cuá»c sống của chúng ta.
Hoa làm đẹp cho đời và gắn kết yêu thương với nhau.
Bạn có muốn bày tỏ tình yêu thÆ°Æ¡ng vá»›i người thân yêu qua những bó hoa rạng ngời không nÃ
Cùng đến với Điện hoa 24 giờ để khám phá những mẫu hoa cực đẹp, cực sang để chia vui cùng người thương nhé.
Bó hoa đẹp
Để vui với niềm vui của bạn bè, người thân, bạn hãy chọn những bó hoa rực rỡ và tươi thắm nhất nhé.
Giá bó hoa cẩm tú cầu »¯ng thiết kế được kết thành từ hoa há»ng, hoa hÆ°á»›ng dÆ°Æ¡ng, hoa Ä‘á»ng tiền hay hoa ly thể hiện sá»± vui vẻ và hạnh phúc.
Bên cạnh đó, những sắc hoa này mang đến lời cầu chúc may mắn và thành công trên cháº.ng đường sắp tá»›i.
Má»t số gợi ý sau giúp bạn chọn lá»±a món quà thích hợp cho bạn bè, người thân:
Cô bạn thân của bạn sẽ cực kỳ thích thú khi nhận được bó hoa hướng dương rực rỡ này và ngày tốt nghiệp.
Sắc vàng của hoa như đang chung vui cùng niềm vui ra trường.
Thông điệp vững vàng, niềm tin và tương lai tươi sáng được gửi gắm qua bó hoa xinh xắn.
Bạn có thể lựa chọn thiết kế này để chúc mừng người thân, bạn bè trong nhiều dịp ý nghĩa.
Đó có thể là chúc mừng sinh nhật anh chị em trong gia đình.
Hay là chúc mừng cô bạn ngày ra trường.
Dù táº.ng cho ai thì bạn cÅ©ng đã bày tỏ được sá»± yêu mến đến đối phÆ°Æ¡ng qua bó hoa rạng rỡ này.
Màu hoa đẹp tượng trÆ°ng cho lời chúc thành công và hạnh phúc đến vá»›i người nhận trên cháº.ng đường phía trÆ°á»›c.
Lẵng hoa sang
Má»t vòng hoa ý nghÄ©a kính viếng người ra Ä‘i là điều không thể thiếu trong tang lá»….
Bạn có thể Ä‘áº.t hoa online toàn quốc vá»›i lẵng hoa viếng sang trọng và chân thành này.
Thiết kế được làm từ những nhành lan trắng kết hợp với lan tím cực kỳ ấn tượng.
Sự hòa quyện giữa hai màu sắc đẹp thể hiện lòng kính viếng chân thành và tôn kính.
Vòng hoa mang theo lời nguyện cầu về sự siêu thoát và đầu thai đối với người ra đi.
Má»t kệ hoa chúc mừng khai trÆ°Æ¡ng không thể nà ấn tượng bằng sản phẩm này của Điện hoa 24 giờ.
Chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của ngày khai trương và hy vọng người bạn của bạn sẽ càng nhân lên sự tự tin và hy vọng với kệ hoa này.
Thiết kế được tạ thành từ những bông há»ng vàng và đá»ng tiền đỏ tượng trÆ°ng cho ấm no và phú quý.
HÆ¡n nữa, lẵng hoa còn mang đến may mắn và thuận lợi cho cá»­a hàng trong cháº.ng đường tá»›i.
Điện hoa 24 giờ giao hoa tận nơi toàn quốc
Điện hoa 24 giờ sẽ giúp bạn mang những món quà yêu thương đến với người nhận trên toàn quốc.
Dù bạn muốn địa chỉ nhận là ở miền Bắc hay miền Nam, miền Trung hay Tây Nguyên, dù người nhận đang ở thành phố hay huyện xã, chúng tôi đều mang hoa đến nơi an toàn và chính xác.
Từng bó hoa, lẵng hoa chứa đựng yêu thương của bạn sẽ được gửi trao đúng người, đúng thời gian yêu cầu.
Khi Ä‘áº.t hoa online toàn quốc tại Điện hoa 24 giờ, bạn sẽ không cần lo lắng về vấn đề hoa hé, hoa dập nát, giao hoa nhầm người, sai địa chỉ.
Chúng tôi cam kết những món quà được gửi trao trọn vẹn nhất và chân thành nhất.
Trong vòng 2h, hoa sẽ từ cửa hàng và đến với người nhận nhanh chóng.
Nhờ mạng lÆ°á»›i shop hoa rá»ng lá»›n, chúng tôi cam kết hoa sẽ được vận chuyển nhanh nhất đến vá»›i người xứng đáng.
Gọi ngay tá»›i đường dây nóng 0937.15.32.62 ' 0917.386.059 ' 0902.615.078 để được Ä‘áº.t hoa online toàn quốc nhanh chóng nhé.
Điện hoa 24 giờ sẽ giúp bạn trao gửi yêu thương khắp toàn quốc trong 2h.
Lượt xem : 87
Tin tức liên quan
Dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín
nhất.
Đáº.t hàng, thanh toán Ä‘Æ¡n giản.
Giá cả phù hợp nhất.
QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG
- Thông tin của quý khách được bả mật an toàn khi Ä‘áº.t hàng trên Ä‘iện hoa 24h.
- GIAO HOA KHẮP CẢ NƯỚC CHỈ TỪ 2 H ĐẾN 3H.
- Giảm giá khi Ä‘áº.t hàng cho khách hàng cÅ©.
- Cam kết vận chuyển đúng thời gian theo Ä‘Æ¡n Ä‘áº.t hàng.
- Đơn hàng của quý khách có thể thay đổi, trả lại theo quy đinh.
Hoa khai trương gần đây Cà HÃA ĐƠN ĐỎ CHO CÔNG TY.
- Thanh toán đơn hàng với nhiều phương thức khác nhau.
Những câu hỏi thường gáº.p
â- Dịch Vụ Điện Hoa ( Giao Hoa Tận NÆ¡i ) Nhanh Chóng, Giá Rẻ
Bạn chỉ việc Ä‘áº.t hoa online hoáº.c kết nối zalo, viber gá»­i thông tin nhận hoa , chúng tôi sẽ giao tận nÆ¡i cho bạn.
â- 999 Mẫu Hoa Đẹp, Chuyên Nghiệp Rẻ Đẹp Sang Ấn Tượng
Chúng tôi luôn học hỏi vá»›i xu hÆ°á»›ng hoa đẹp sang trọng, được yêu thích nhất. và thiết kế mẫu đẹp ấn tượng, giá cả phù hợp dá»… lá»±a chọn phù hợp nhất. Phong cách hiện đại và đá»c đá nhất
â- Có Hóa Đơn Đỏ VAT
Cung cấp hoa đơn điện tử VAT cho công ty nà cần mua hoa có hoa đơn đỏ, hỗ trợ ghi thêm và hoa đơn nhiều hoa
â- Shop hoa đẹp nhiều Loại hoa nhất tỉnh
Chúng tôi là đại lý phân phối hoa sỉ đà lạt và nhiều hoa nhập khẩu cho toàn tỉnh. Chuyên cung cấp hoa cho các cơ quan ban ngành sử dụng hoa định kỳ từ chúng tôi
â- HÃŒNH THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT
Ở trong nÆ°á»›c : Trá»±c tiếp tiền máº.t hoáº.c Chuyển Khoản
Ở nÆ°á»›c ngoài : Thanh toán Western Union, Moneygram, Kiều Hối
â- HOA TƯƠI LÂU ( 3-5 NGÀY ), DỊCH VỤ TẶNG HOA BẤT NGỜ
Hoa được lựa chọn kỹ và trau truốt cẩn thận nên hoa tươi được lâu trên 3 ngày.
Bạn cần dùng dịch vụ táº.ng hoa bất ngờ, shop sẽ táº.ng hoa bất ngờ
19004537
Văn phòng điều hành:
Toà nhà VisTa Phường An Phú, Quận 2, Tp.HỠChí Minh
ĐT: 0937.153262 (7h00-21h00)
0917.386.059 (Gọi 24/7)
Shop hoa Tươi DienHoa24gio 99 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Gần ngã tư The Manor ) ĐT:0917.386.059
Miá»…n phí giao hoa trên địa bàn : Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7, Q.8, Q10, Q.11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Phú, Q.Gò Vấp....Các quận khác vui lòng liên hệ
Shop hoa Q.Đống Đa,140 HỠTùng Mậu ĐT:0937.153262
Miá»…n phí giao hoa trên địa bàn Hà Ná»i: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà TrÆ°ng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Giá bó hoa cẩm tú cầu ¡c quận khác vui lòng liên hệ.
Cần Thơ: 149 đường 30/4, Ninh K
Đà Nẵng: 304 Đống Đa, Hải Châu
Huế: 23 Bến Nghé
Đalạt: 05 Phan Đình Phùng
Bình Dương: 368 Trần Hưng Đạ
Biên Hoà: 156A Nguyễn Văn Hoa
Kiên Giang: 436 Nguyễn Trung Trực
Shop hoa 416 Núi Thành (Gần ngã tư ) ĐT:0937153262
Miễn phí giao hoa trên địa bàn Tp.Đà Nẵng....Các quận khác vui lòng liên hệ